Особам з особливими освітніми потребами

Загальна інформація

Для вступників з особливими освітніми потребами, зумовленими станом здоров’я, під час проходження вступного випробування створюються особливі (спеціальні) умови, зазначені в Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня
2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами : 0101, 0103, 0104, 0202, 0203, 0206, 0301, 0304, 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702.

Для вступників, які потребують створення умови за кодом 0204, надається можливість змінювати масштаб зображення на екрані під час проходження комп’ютерного тестування. Технологія проведення вступних випробувань у комп’ютерній формі не потребує створення умов за кодами 0102, 0105, 0201.

Особливості реєстрації

Якщо особа бажає взяти участь у вступному випробуванні, але потребує створення особливих (спеціальних) умов його проходження, для успішної реєстрації, подає до приймальної комісії (разом з іншими документами) медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838.

Отримання висновку

Для того, щоб отримати медичний висновок за формою № 086-3/о , вступнику / вступниці необхідно звернутися до закладу охорони здоров’я, а саме до лікаря-спеціаліста відповідно до профілю захворювання. Лікар-спеціаліст надасть рекомендації щодо необхідності створення особливих умов у пунктах тестування з урахуванням особливостей стану здоров’я особи.

Лікувально-консультативна комісія (ЛКК) або медична комісія згідно з рекомендаціями лікаря-спеціаліста:

  • установить, до якої категорії осіб з особливими освітніми потребами належить вступник/ вступниця;
  • визначить особливі умови, які необхідно створити для особи в пункті тестування відповідно до Переліку особливих (спеціальних) умов (або інші умови, що не зазначені в Переліку, але створення яких особа потребує для проходження тестування);
  • ухвалить рішення про видачу форми № 086-3/о, де зазначить про необхідність створення особливих умов.

Умови, що не передбачені нормативними документами

До початку реєстрації вступників з особливими освітніми потребами, які бажають надати висновок 086-3/о, у якому вказано на потребу створення особливих (спеціальних) умов, що не передбачені нормативними документами, приймальна комісія має підготувати запит щодо можливості створення таких умов та разом із копією висновку 086-3/о надіслати його до відповідної регламентної комісії в день звернення вступника.

Вступник / вступниця може надіслати самостійно до відповідної регламентної комісії (до звернення до приймальної комісії щодо реєстрації) запит щодо можливості створення особливих (спеціальних) умов, що не передбачені нормативними документами, разом із копією висновку 086-3/о.

За результатами розгляду запиту приймальної комісії / вступника, зважаючи на технологію проведення вступного випробування, а також матеріально-технічні можливості пунктів тестування, регламентна комісія приймає одне з таких рішень:

1) особливу(і) (спеціальну(і)) умову(и), зазначену(і) у висновку 086-3/о, буде створено;

2) технологія проведення вступного випробування у відповідному році не потребує створення особливих(ої) (спеціальних(ої)) умов(и), зазначених(ої) у висновку 086-3/о;

3) через відсутність організаційно-технологічних можливостей створити особливих(ої) (спеціальних(ої)) умов(и), зазначених(ої) у висновку 086-3/о, неможливо.

Регіональний центр не пізніше трьох календарних днів із дня надходження запиту приймальної комісії / вступника щодо можливості створення особливих (спеціальних) умов за результатами його розгляду надсилає до приймальної комісії / вступнику витяг з відповідного протоколу засідання регламентної комісії, а також розглянуту копію форми № 086-3/о, завірену підписом секретаря регламентної комісії і печаткою регіонального центру.