Загальна інформація

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ 2024 РОКУ

Загальна інформація

Для охочих вступати до магістратури у 2024 році проводитимуть єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), а також єдиний вступний іспит (ЄВІ). Також ЄВІ необхідно скласти всім вступникам в аспірантуру.


ЄФВВ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху.


ЄВІ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).


ЄВІ та ЄФВВ проводитимуться у формі комп’ютерних онлайн-тестів, які можна буде пройти лише в пунктах тестування.


Відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році (Порядок) для конкурсного відбору для вступу на магістерські програми зараховуватимуть бал (бали):

 • ЄВІ 2023 або 2024 років та ЄФВВ 2024 року – для вступу на спеціальності галузей знань 01 «Освіта/Педагогіка» (крім спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини»;
 • ЄВІ 2023 або 2024 років та  єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) з спеціальності 125 «Кібербезпека» 2024 року (тільки для вступників на спеціальність 125 «Кібербезпека та захист інформації», які складали відповідний ЄДКІ 2024 року);
 • ЄВІ (2023 або 2024 років) та фахового іспиту – для вступу на інші спеціальності;
 • вступного іспиту для іноземців з дисциплін, визначених Правилами прийому (за потреби).

Для здобуття ступеня магістра на основі вже здобутого ступеня магістра (для другої вищої освіти) вступ може відбуватися без ЄВІ та ЄФВВ, а лише за іспитами безпосередньо в закладі освіти. Це стосується освітніх програм всіх спеціальностей крім 081 “Право” і 293 “Міжнародне право”.

Міністерство освіти і науки України оновило правила вступу на навчання до аспірантури у 2024 році. Докладніше…

Нормативні документи

Реєстрація

Основний етап реєстрації тривав із 7 до 29 травня. Реєстрацію здійснювали приймальні комісії закладів вищої освіти. Зареєстровані учасники мали отримати екзаменаційні листки, у яких зазначено дані для здійснення входу на інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури».


У додатковий період (17–21 червня) матимуть змогу зареєструватися для проходження ЄФВВ та/або ЄВІ ті особи, які не змогли цього зробити під час основного періоду реєстрації.

Докладніше про реєстрацію…

Особливості вибору тестів для майбутніх магістрів

Для вступу на будь-яку спеціальність (незалежно від форми навчання ー очна чи заочна, бюджетна чи контрактна тощо) потрібно буде складати ЄВІ.  Тож у заяві-анкеті потенційного магістра обов’язково має бути зазначено назву цього тестування.

Тим, хто планує вступати на спеціальності галузей знань  01 «Освіта/Педагогіка» (крім спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», окрім ЄВІ, потрібно буде також вказати ще одне вступне випробування ЄФВВ.

Той, хто планує вступати на спеціальність 01 «Освіта/Педагогіка», має проходити відповідний предметний тест ЄФВВ ー «Педагогіка та психологія», а той, хто вибрав спеціальність 053 «Психологія» чи 054 «Соціологія», має вибрати під час реєстрації відповідний предметний тест ー «Психологія та соціологія». 

Тоді як вступник, який вибрав спеціальність 051 «Економіка» або 292  «Міжнародні економічні відносини», має вказати в реєстраційній картці-заяві саме предметний тест з економіки та міжнародної економіки.

Тест з обліку та фінансів має вибрати з переліку та пройти той, хто планував вступати на спеціальності цього спрямування (071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»).

А тест з управління та адміністрування потрібен буде для вступу на спеціальності 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» і 076 «Підприємництво та торгівля».

Для тих, хто вибрав магістерську програму 052 «Політологія» або 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», обов’язковим буде предметний тест ЄФВВ з політології та міжнародних відносин.

А для магістерських програм 081 «Право», 293 «Міжнародне право» предметним тестом ЄФВВ для вступу буде тест із права та міжнародного права, для програми 12 «Інформаційні технології»  ー предметний тест з інформаційних технологій.

Зауважимо: Порядком визначено, що для вступу на магістерські програми 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування», 281 «Публічне управління та адміністрування», вступник може вибрати будь-який тест із переліку предметних тестів ЄФВВ  ー за власним бажанням.

Водночас, якщо вступник планує подати документи для вступу на кілька різних магістерських програм, то йому потрібно буде вибрати з переліку відповідні предметні тести, необхідні для вступу на кожну з них. Проте варто пам’ятати, що для охочих проходити ЄФВВ діятиме правило: не можна вибирати більше двох предметних тестів ЄФВВ.

Знайти потрібну інформацію щодо вступу можна в додатку 8 до головного документа для потенційних магістрів 2024 року ー Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2024 році.

Єдиний вступний іспит

У 2024 році для вступу на магістерські програми / для допуску до вступного іспиту з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва потрібні результати єдиного вступного іспиту.

ЄВІ поєднуватиме два окремі тести. Це випробування містить тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) і тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

Завдання ТЗНК  буде укладено відповідно до Програми тесту загальної навчальної компетентності, з іноземних мов до Програми єдиного вступного іспиту з іноземних мов.

ТЗНК буде універсальним. Він не відрізнятиметься предметним компонентом залежно від спеціальності. Тобто і біологи і, до прикладу, філологи виконуватимуть однакового штибу завдання, які перевірятимуть загальні навички логіко-комунікативного й аналітичного спрямування.

Докладніше про ЄВІ…

ЄФВВ

Завдання тестів ЄФВВ укладені відповідно до програм предметного тесту єдиного фахового вступного випробування, затверджених наказами Міністерства освіти і науки України від 3 лютого 2022 року № 107 для вступу на спеціальності 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», від 11 лютого 2022 року № 153, 154, 155, 156, 157 для спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 29 «Міжнародні відносини», від 01 квітня 2024 № 426 на спеціальність 01 «Освіта / Педагогіка», від 19 квітня 2024 № 522 для спеціальностей галузей знань 12 «Інформаційні технології». Докладніше…

Підготовку й укладення тестів з відповідних предметів ЄФВВ здійснюють робочі групи, координацією діяльності яких опікується Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти. Ознайомитися зі зразками завдань окремих предметних тестів можна тут.

Календар тестування

Відповідно до календарного плану організації та проведення у 2024 році вступних випробувань до магістратури, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, вступні випробування проходитимуть у дві сесії:

 • основна сесія: 24 червня — 15 липня; 
 • додаткова сесія: 31 липня — 14 серпня.

Повідомлення учасників про час і місце складання тестів

17 червня учасники, зареєстровані на основну сесію вступних випробувань, отримали на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де зазначено дату, час і місце проведення тестування. Учасники додаткової сесії отримають запрошення не пізніше 26 липня.

Учасникам ЄФВВ / ЄВІ необхідно самостійно сформувати і, як буде змога, роздрукувати запрошення-перепустку зі свого кабінету учасника на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Доступ до кабінету учасника здійснюється за номером екзаменаційного листка та PIN-кодом, зазначеним у ньому. Вступники, які ще не отримали екзаменаційного листка, мають звернутися до приймальної комісії, до якої вони для реєстрації зверталися особисто або надсилали реєстраційні документи (у разі дистанційної реєстрації).

Не повідомляйте про час і місце проходження вами ЄВІ/ЄФВВ сторонніх осіб!

Проведення вступних випробувань

ЄВІ/ЄФВВ проходитиме у дві зміни. Допуск до пункту тестування розпочнуть за 30 хв і припинять за 10 хв до початку випробувань. Тому рекомендуємо учасникам заздалегідь спланувати маршрут доїзду і подбати про те, щоб вчасно дістатися до пункту тестування.

Для допуску до пункту тестування вступник / вступниця має пред’явити:

1) екзаменаційний листок (рекомендуємо учасникам перевірити правильність оформлення екзаменаційного листка, у разі якщо на ньому немає фото чи підпису представника приймальної комісії, – зверніться до приймальної комісії для усунення недоліків);

2) оригінал  документа, на підставі якого його / її зареєстровано для участі у вступних випробуваннях (серію (за наявності) та номер якого зазначено в екзаменаційному листку) / його цифровий аналог у застосунку «Дія» (у разі якщо такий документ було визнано недійсним (у тому числі у зв’язку із втратою, обміном, скасуванням, закінченням терміну дії) потрібно пред’явити інший документ, що посвідчує особу (якщо документ оформлено іноземною мовою, разом із ним вступник має пред’явити нотаріально засвідчений переклад такого документа українською мовою));

3) запрошення-перепустку.

Зверніть увагу! Якщо учасник / учасниця запізниться або при вході до пункту тестування не пред’явить екзаменаційного листка й документа, що посвідчує особу, – його / її не допустять до участі в ЄВІ / ЄФВВ.

Під час проходження вступного випробування учасникам варто уважно слухати промову інструктора. 

У разі технічних несправностей комп’ютера, некоректної роботи програми, виникнення будь-яких інших нестандартних ситуацій учасникам потрібно одразу звертатися до інструктора. 

Під час тестування вступник / вступниця має право з дозволу старшого інструктора вийти з аудиторії. Час, який учасник / учасниця проведе за межами аудиторії, йому / їй не буде додано до часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи. 

Зверніть увагу! Вступникам заборонено протягом часу, відведеного для виконання екзаменаційної роботи:

 • порушувати правила виконання екзаменаційної роботи, розміщені для ознайомлення в програмному засобі, з використанням якого проводиться вступне випробування;
 • спілкуватися з іншими вступниками, передавати їм будь-які предмети та/або матеріали;
 • заважати іншим вступникам виконувати екзаменаційну роботу;
 • мати при собі засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та/або відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких вступник повинен повідомити працівників пункту тестування до початку виконання екзаменаційної роботи);
 • копіювати завдання;
 • користуватися ресурсами мережі Інтернет, що не передбачені процедурою вступного випробування;
 • залишати пункт тестування до завершення виконання ним екзаменаційної роботи.

У пунктах тестування за допомогою металодетекторів проводиться контроль за дотриманням вступниками вимоги щодо заборони мати при собі засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв.

У разі отримання сповіщення про повітряну тривогу під час проведення ЄВІ / ЄФВВ інструктор аудиторії зупинить роботу над тестом для всіх учасників, при цьому відповіді збережуться, а час, який залишився до завершення тестування, у сервісі зупиниться. Учасники та персонал пункту тестування перейдуть до укриття. Після завершення тривоги вони повернуться до аудиторій, і учасники продовжать виконувати тестові завдання.

Якщо учасник / учасниця виявив / виявила факти порушення процедури проведення ЄВІ / ЄФВВ, він / вона має право подати заяву щодо порушення процедури (за бажанням у заяві варто вказати на потребу в проходженні ЄВІ / ЄФВВ під час додаткових сесій) до моменту виходу з пункту тестування. 

Додаткова сесія

Якщо з поважних причин вступник / вступниця не зможе взяти участі в основній сесії ЄВІ / ЄФВВ, він / вона може протягом трьох календарних днів із дня проведення вступного випробування включно подати заяву щодо участі в додатковій сесії до регіонального центру оцінювання якості освіти, на території обслуговування якого мав / мала брати участь в ЄВІ / ЄФВВ. Докладніше…

Оголошення результатів

Інформацію про результати основної сесії за шкалою 100–200 балів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників не пізніше 20 липня, додаткової – не пізніше 20 серпня.